คนญี่ปุ่นบอกว่าไทยจะเป็นผู้นำหุ่นยนต์ของโลก

Prof. Satoshi Tadokoro ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยหุ่นยนต์และนโยบายของประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวว่า “ประเทศไทย หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับนโยบายและรัฐบาล ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมด้านบุคลากรและมีความตื่นตัวในเรื่องวิชาการหุ่น ยนต์อยู่แล้ว คงอีกไม่นาน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คงจะเป็นv6ตสาหกรรมที่สำคัญเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ และประเทศไทยก็จะเป็นประเทศผู้นำทางด้านการผลิตหุ่นยนต์เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมของโลก อย่างแน่นอน”

Source : Manager

หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับ
ถ้าคิดว่า"คนไทยจะเอาอะไรไปสู้ต่างประเทศเขา" ประเทศเราก็ไปไม่ถึงไหนหรอกครับ
ผมชอบความคิดเห็นนึงในเมเนเจอร์ที่บอกว่า
"จุดอ่อนของสังคมไทยคือ ไม่ศรัทธาความสามารถคนไทยด้วยกัน ไม่สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดความรู้สู่ธุรกิจ"

0 Comment: