สถานีอวกาศนานาชาติ "ส้วมแตก!"

กิดความผิดพลาดขึ้นในห้องน้ำหนึ่งห้องจากสองห้องของสถานีอวกาศนานาชาติ ทำให้ตัวแยกปั๊มมีน้ำเข้าท่วม เบื้องต้นทางนาซ่าแนะนำให้นักบินแขวนป้าย “ใช้งานไม่ได้” เพื่อรอการซ่อมแซมต่อไป

ห้องน้ำในสถานีอวกาศนานาชาตินั้นมีเพียงสองห้อง โดยเป็นของสหรัฐฯ ห้องหนึ่ง และของรัสเซียอีกห้องหนึ่ง และเนื่องจากจำนวนนักบินนั้นมีมาถึง 13 คนในตอนนี้ ทำให้มีคำสั่งให้นักบินที่ขึ้นไปกับกระสวยอวกาศนั้นต้องใช้ห้องน้ำในกระสวยอวกาศเท่านั้น

สำหรับการซ่อมแซมนั้นตกเป็นหน้าที่ของ Frank De Winne นักบินจากเบลเยียม

Source : Associated Press

credit : nj_neto@tirkx, jusci(translate)


การซ่อมส่วมครั้งใหญ่แห่งมวลมนุษย์ชาติจริงๆ

0 Comment: